Top ponuka.

Množstvo zliav pre vašu spokojnosť. Zľavy garantujeme!

Výjazd.

Výjazd v Bratislave a prímestských častiach bez poplatkov.

Zásah cez víkend a sviatok.

Zásah cez víkend, alebo sviatok bez poplatkov.

To znamená, že cena je ako keby ste objednávali službu cez pracovný deň.

Zásah v nočných hodinách.

Zrušili sme poplatky za zásah v nočných hodinách, to znamená: od 20.00 hod. do 06.00 hod. rannej aj cez víkend a sviatky.

Zásah mimo Bratislavu.

Pre klientov mimo Bratislavu platia všetky zľavy, ktoré sú pre zásah cez víkend a sviatok a zásah v nočnú hodinu.

Zásah dva a viac krát.

U klienta ak sme už niekedy zasahovali, aj pred rokmi, má nárok na zľavu od 10% až do 30%. Zľava je určená podľa druhu a náročnosti zásahu.

Výjazd a zásah mimo Bratislavu.

Pre klienta mimo Bratislavu je určená zľava aj na poplatok za km. Ak je náročnejší zásah a dosiahne sumu 150 eur, firma neráta poplatok za km 0,50 eur.

Pri zásahu mimo Ba v súkromných rodinných domoch a poruche na hlavnej odtokovej trubice sa stáva že uvedená suma sa aj prekročí, takže sme pristúpili aj k tejto zľave.