Čistenie WC, toaliet všetkých druhov, spŕch, vaní, pisoárov, podlahových guličiek. 

Čistenie drezov, umývadiel.


 

Frézovanie potrubia.

Frézovanie všetkých druhov potrubí.
 

Čistenie potrubí strojom.

Čistenie všetkých druhov potrubí.