Úvod > Firmy > Jozef Bajnoci - KRTKOVANIE Petržalka

Postup pri krtkovaní - čistení upchatého odtoku

Postup pri čistení upchatého odtoku - krtkovanie

 

Ako sa realizuje zásah pri poruche odtoku z umývadla, dresu, vane a podobne?

Po príchode si najskôr zistíme kadiaľ odpadová trubka vedie a aká je dlhá. V bytoch sú odpady kratšie ako v niektorých domoch. Čistenie odpadu v bytoch je preto zvyčajne lacnejšie. Odskúšame ako sa správa odtok pred zásahom a demontujeme sifón. Tento vyčistíme a odskúšame jeho funkčnosť.

 

Samotné čistenie odpadovej trubky

 

V interiéri je najvhodnejšie mechanické krtkovanie (spriechodnenie odpadovej rúry), by sme zamedzili znečisteniu interiéru.  Používame strojové čistenie, špirály a špeciálne koncovky, na to určené.  Tlakové čistenie je nevhodné z toho dôvodu, že voda z trubky spätne vyteká a znečisťuje interiér bytu. Mechanické čistenie je náročnejšie na prácu, ale je aj vysoko účinné. 

Postup:

 

  1.  Špirála sa prevedie cez stroj, nasadí sa koncovka (vrták), ktorý ma za úlohu upchaté miesto preraziť. Ak  sa predtým majiteľ snažil odstrániť upchatie voľne predajnými chemickými látkami, tak tieto sa z trubky musia najskôr prepláchnuť vriacou vodou, ktorá čiastočne tieto chemické látky odstráni.  Potom sa môže odstrániť dôvod upchatia odtoku jeho prerazením
  2.  Frézovanie  - čistenie odtokovej rúry. Nasadíme špecialnu koncovku (frézkovač) a prečistíme celú dĺžku trubky. a znovu prepláchneme odtok vriacou vodou. Preplach je dôležitý, pretože usadeniny  sa frézovaním uvoľňujú, no stále sa nachádzajú napadané v rúre.  Ak je odpadová rúrka silne znečistená, tento postup musíme opakovať.  Nakoniec nasadíme sifón a skontrolujeme jeho testnosť. Následne so zákazníkom prechádzame ako zamedziť následnému upchatiu odtoku. 

 

Ako sa realizuje zásah pri poruche odtoku kanalizácie, hlavnej odtokovej trubice?

 

Postup je podobný ako v predchádzajucom popise, len s tou zmenou, že sa používajú väčšie špirály a koncovky. V rôznych prevádzkach, domoch a bytoch ak nie je vybudovaný otvor do hlavnej trubky,  je nutné demontovať celé zariadenie a to je väčšinou toaleta, WC.  Po demontáži toalety sa odpadová rúra preráža a následne frézuje (odstraňujú sa usadeniny zo stien odpadovej rúry). 

Naším zámerom a cieľom je vykonať každý zásah veľmi dôsledne, aby sme zamedzili opätovnému upchatiu odtoku. Aj preto môžeme hrdo povedať, že nemáme žiadne reklamácie.  

Dátum zverejnenia: 4.7.2019